KUPER – tīrīšanas līdzeklis vannas istabai.

Fosforskābe

Citronskābe

Amīni, kokos-alkildimetil, N-oksīdi

Propān-1,2-diols

BLEACH

Nātrija hipohlorīts

Nātrija hidroksīds

DONSO Kill

Etanols

Propān-2-ols

Permetrīns

Piperonilbutoksīds

Geraniols

Grīdu mazgāšanas līdzeklis ar terpentīnu

Spirti, C12-13- zaroti un lineāri, etoksilēti

Etanols

Propān-2-ols

Terpentīns, eļļa

PINSECT – Tick Killer

Etanols

Propān-2-ols

Permetrīns

Piperonilbutoksīds

Geraniols

ECOSEPT

Etanols

Propān-2-ols

Četraizvietotā amonija

savienojumi, benzil-C12-16-alkildimetil-, hlorīdi